WMA architects

Vesnická usedlost pod Beskydami

Stavba se nachází v obci Hájov v okrese Nový jičín. Obec se rozkládá v mírně členitém terénu Příborské pahorkatiny, která je součástí vyššího horopisného celku Moravskoslezské Beskydy. Obec má zhruba 400 obyvatel. Samotná stavba se nachází na pozemcích, které jsou severozápadně svažité do malého údolí. V současné době je na pozemku původní dům a stodola. Pozemky jsou zarostlé vzrostlými ovocnými a jinými listnatými stromi. Vzhledem ke špatnému technickému stavu jsme se rozhodli, že stávající budovy zbouráme a postavíme nové, které budou vyhovovat požadavkům investora.
Nový dům je situován v centrální části pozemku, přibližně na místě původního domu. Umístění více respektuje směr pozemku a terénní půrůběh. Dle požadavků investora jsme navrhli hlavní budovu- rodinný dům a zahradní dům, orientovaný kolmo h rodinnému domu. obě budovy jsou z příjezdové( jihovýchodní) strany propojeny zdí s vjezdovou bránou, tvořící tak jeden celek připomínající statek.
Objem a tvar budov byl navržen s ohledem na požadavky investora a to tak,aby vznikla tradiční stavba s prvky původní vesnické architektury.
Rodinný dům je částečně podsklepený, dvojpodlažní. Druhé podlaží je podkrovní. Dům má tvar písmene T, má stedlovou polovalbovou střechu s bočním vybíhajícím štítem ve střední části na jihovýchodní straně. Ve střeše jsou umístěny pultové vikýře a střešní okna typu „volské oko“. Vstupní prostory jsou ve vybíhající T části. Odsud je přístupná hala se chodištěm, která je otevřena přes dvě patra. odsud je vstup dp hlavní části budovy – obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, které jsou otevřeny do zahrady. Obývací pkoj je otevřen přes dvě patra až do krovu. Středem prostoru je otevřený krb. V přízemí je dále umístěna technická místnost, pracovna, wc a vstup do sklepa. Sklep je umístěn pouze pod částí budovy, a je tvořen klenutým prostorem. Měl by sloužit pro skladování například vína a k posezení s atmosférou historických sklepů- vinárna. Horní patro bude sloužit jako klidová část, tedy ložnice. Bude zde umístěna ložnice rodičů s vlastní koupelnou a šatnou. Dále jsou zde dva dětské pokoje a koupelna. Na straně obývacího pokoje je otevřený prostor do přízemí- galerie s knihovnou.
Zahradní dům je situován kolmo k hlavní budově a to tak, že je štít otočen směrem k příjezdové komunikaci. Objekt je přízemní se sedlovou střechou. V přední části je umístěna dvojgaráž, přístupná ze štítové strany. Dále je zde umístěna obytná část složena ze zádveří, koupelny, obývacího pokoje s kuchyňským koutem a ložnicí. V zadní části je pak sklad nářadí.
Obě budovy jsou spojeny vjezdovou bránou- zdí s vraty a dveřmi. Tato zeď opticky odděluje příjezdovou část k domu od zahrady.
Dále v zahradě je umístěna pergola s přístřeškem na dřevo.
V nejnižší části zahrady, na konci pozemku, je umístěn původní rybník.

Svislé obvodové konstrukce jsou uvažovány z keramických tepelněizolačních tvárnic tl. 450mm. Vnitřní nosné zdi tl.300 mm. Stropy budou dřevěnné. střecha bude konstruována jako dřevěnný krov. Zahradní dům bude z velké části tvořen sendvičovým zdivem a to nosnou stěnou z keramických tepelněizolačních tvárnic tl. 240mm, izolací z minerální vaty, odvětrávané mezery a předstěnou z přírodního kamene tl. 100mm. Objekty budou v místech možných tepelných mostů (základová deska, stropy) zatepleny izolací (EPS, XPS) a na střeše je počítáno s izolací z minerální vaty. Vytápění objektu se předpokládá plynovým kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem a podlahovým topením. Okna budou dřevěnná s izolačním trojsklem. Fasáda bude z bílé omítky, doplněna sokly z přírodního kamene. Venkovní dlažby budou z betonu a kamene.

 

TOPlist