WMA architects

Tělocvična u ZŠ v Kobeřicích

Vítězbý návrh ve vyzvané soutěži

Zadáním bylo navrhnout novou tělocvičnu se zázemím do prosotru areálu základní školy v Kobeřicích. Zároven by měl být rozměr hřiště co největší, tedy 40x20m plus bezpečnostní odstupy, alternativně pak s menším hřištěm o rozměru min. 40x20m včetně bezpečnostních odstupů. Zároveň byl požadavek na propojení se školním provozem a řešením čistého a špinavého provozu z důvodu možnosti využívání tělocvičny veřejností.
S ohledem na stávající provoz, umístění venkovních sportovišť a volného prostranství je jediné možné umístění nové haly jižním směrem od stávající malé tělocvičny.
Stávající pozemek je pro požadovaný záměr a rozměr haly a stísněný a malý. Vyhodnotili jsme, že stejně jak je důležitá nová tělocvična, tak je důležité i zázemí, resp. aspoň minimální nové šatny s vyřešeným čistým a špinavým provozem, aby je bylo možné využívat jak veřejností( tedy přímý vstup zvenku) tak školou (tedy vstup z vnitřní dispozice). Zároveň je nutné doplnit o dostatečně velkou klubovnu, šatnu učitelů, toalety a dostatečně velké tribuny. Také by objem přístavby měl mít měřítko přímo úměrné komplexu budov, aby celkově veřejné prostranství nebylo stísněné.

Návrh je tvořen dvojpodlažním spojovacím krčkem navazujícím na stávající tělocvičnu a novou halu tělocvičny. Spojovací krček tvoří propojení mezi oběmi tělocvičnami, stávajícími šatnami v 1.NP i 2. NP, vstupem na venkovní hřiště a zároveň vstupem pro veřejnost. V krčku jsou umístěné také nové šatny s vyřešeným špinavým a čistým provozem pro možné komfortní využití také veřejností. V 2.np je pak prostor doplněn o klubovnu a šatnu učitelů.
Tělocvična je tvořena hrací plochou 36×18 m resp. 40x20m včetně odstupů. Světlá výška je pak 7 metrů a mezi vazníky 8 metrů. V rámci finančních možností může být výška zvýšená. Na hrací plochu navazuje tribuna až pro 180 návštěvníků, která využívá terénního rozdílu parcely. Horní plocha tribun tak bezbariérově navazuje na hřiště s atletickým oválem v západní části školního areálu. Tento prostor je doplněn i o toalety a může být využit pro sportovní akce na venkovním hřišti. Tělocvična bude příčně prosvětlena. Po celé délce východní strany bude v horní polovině prosvětlení polykárobonátovými panely. Ze západní strany bude prosklená část u tribuny, doplněna o zastřešení (možno využít jako kryté sezení u atletického oválu). Objekt stávající tělocvičny bude v 1.NP doplněn o únikové dveře z tělocvičny. Šatny ve 2. NP budou upraveny. Stávající schodiště na venkovní plochu bude zachováno pro únikové účely.
Konstrukce haly bude tvořena železobetonovými sloupy v osovém modulu 5,65m a zastřešeny dřevěnými lepenými vazníky. Opláštění bude provedeno ze sendvičových panelů s PIR tepelnou izolací s hodnotou Umin=0,18 W/m2*K a svislým strukturováním jemného trapézu . Prosklení z východní strany bude polykarbonátovými komorovými panely s hodnotou Umin = 0,73 W/m2*K s úpravou redukcí IR záření(odráží až 60% IR záření) a tvrzené, přibližující se vlastnostmi sklu. Okna a dveře na západní straně budou z hliníkových profilů a bezpečnostních trojskel. Zastřešení bude ze sendvičových panelů s PIR tepelnou izolací s hodnotou Umin=0,15 W/m2*K.
Interier bude tvořen stěnovými dřevěnými akustickými panely a sádrokartonovými stěnami. Strop bude tvořen světelnými panely a minerálními akustickými panely.
Konstrukce krčku bude provedena jako vyzdívaný železobetonový skelet s železobetonovými panelovými stropy. Stavba bude kontaktně zateplena a omítnuta ve stěrce imitace betonu.
Osvětlení je navrženo kombinací denního a umělého s důrazem na rovnoměrné osvětlení herní plochy. Průsvitné plochy fasády mohou být doplněny systémem vnitřního stínění např. screen rolety. Větrání bude nuceným vzduchotechnickým systémem s rekuperací tepla. Jako zdroj tepla je uvažován plynový kotel umístěn ve 3.NP stávající tělocvičny. Systém výtápění je doplněn solárními panely pro ohřev TUV. Distribuce bude pomocí sálavých stropních panelů.

TOPlist