WMA architects

Soutěž na provozní budovu městského stadionu v Semilech

Řešené území se nachází v areálu městského stadionu v Semilech. Je to centrální část celého komplexu, ze kterého je přístupné fotbalové hřiště, atletický ovál a hřiště na volejbal či tenis.

Vzhledem k podélnému charakteru řešeného území a požadovanému napojení na jednotlivá sportoviště, jsme navrhovaný objekt umístili podélně k fotbalovému hřišti. Zůstává tak jasná osa průchodu ke všem hřištím a zároveň přímá dostupnost fotbalistů na hřiště.

Objekt je umístěn ve směru pohybu návštěvníků. Při vstupu do areálu vzniká volná shromažďovací plocha, s místem prodeje vstupenek. Budova je od strany fotbalového hřiště resp. od hrany střídaček odsazena 2,5 metru tak, aby vznikl dostatečný průchod podél objektu i ze strany hřiště.  S vazbou na středový vstup do objektu jsou umístěny střídačky hráčů. Jižně je pak umístěna menší nezastřešená tribuna pro diváky, přístupná z nástupní zpevněné plochy. Před budovou je volná široká zpevněná plocha vedoucí až na atletický ovál. Mezi touto plochou a volejbalovými hřišti vzniká travnatá plocha určena k relaxaci i aktivnímu strečingu či fyzické přípravě. Dále je umístěn menší prostor pro dětské aktivity v optické návaznosti na terasu občerstvení. Na jižním cípu území, mezi fotbalovým hřištěm a vstupní bránou je travnatá plocha určena k aktivnímu doplňkovému venkovnímu posilování atletů či ostatních sportovců, takzvaný „street workout“.

Objekt je členěn na jižní, centrální a severní část.

Jižní část budovy je umístěna u vstupu do areálu, hmota je zde mírně vyvýšená a současně se dům stáčí k hlavnímu vstupu. Vytváříme tak výrazné čelo objektu – vstup a upozornění na prodej vstupenek. Vyšší vnitřní prostor současně slouží pro parkování traktoru v zázemí správy hřiště. Dispozičně je zde umístěna správa hřiště. Díky mírnému půdorysnému vytočení získává objekt dynamiku a zároveň jsou technické vstupy otočené mimo hlavní předprostor budovy.

Centrální část je určena pro zázemí všech sportovců. Vstup je osově umístěn na střed, opticky je rozšířen a tvoří průhled budovou až na fotbalové hřiště. Ze vstupní haly jsou samostatné vstupy pro fotbalisty a pro ostatní sportovce.

Severní část budovy je dvoupodlažní. Hmota zde reaguje na stávající věž, zvedá se, půdorysně reaguje seříznutím na její šikmé umístění. Přízemní část je určena pro návštěvníky. Je zde umístěno sociální zázemí a občerstvení. To navazuje na krytou terasu mezi stávající věží a novou budovou. Druhé patro je určeno pro zázemí klubu a šatny rozhodčích.

Celý objekt je propojen centrální chodbou, která umožňuje provozní propojení všech prostor.

Konstrukčně se jedná o trojtrakt se středovou chodbou. Nosný systém byl zvolen jako masivní dřevostavba. Tedy vícevrstvé masivní desky. Tento systém se nám pro daný objekt jeví jako výhodný, a to z důvodu rychlosti výstavby, energetické náročnosti i vzhledem k charakteru využití budovy, např. rychlejší náběh vytápění.

Zároveň se počítá s nuceným větráním s rekuperací, vzhledem k velkému množství sociálních zařízení – vlhkost a zbytkové teplo.

Střecha přízemní části je navržena jako zelená extenzivní. Tím se zabrání přehřívání a sálání tepla velké střešní plochy.

Fasáda je navržena difúzně otevřená a odvětrávaná, s povrchem z dřevěných fošen např. Thermowoodu. Ty jsou kotveny svisle a s mezerami tak, že v kolmém pohledu nezabraňují příliš pronikání světla do budovy, avšak již z mírného bočního pohledu vytvářejí homogenní dřevěnou plochu. Vstupy do budovy jsou zvýrazněny „nálevkovitým“ tvarem a obkladem z barevně lakovaného plechu. Vstupní dveře jsou celoskleněné. Jižní fasáda druhého podlaží je tvořena copilitovým sklem.

TOPlist