WMA architects

Smuteční síň v Bolaticích

Zadáním této architektonické studie bylo vypracování návrhu nového zázemí hřbitova v Bolaticích na místě dnes již nevyhovujícího objektu. Tento návrh počítá s kompletní demolicí stávajícího zázemí. Nové zázemí bude obsahovat toalety pro návštěvníky hřbitova a sklad se sociálním zázemím pro hrobníka. Součástí návrhu je i smuteční síň pro až 50 sedících a 100 stojících smutečních hostů. Návrh počítá s rozdělením objektu do dvou stavebních etap. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění nástupního prostoru hřbitova a jeho efektivnější využití.

 

Koncept

Základní myšlenkou návrhu je zpřístupnění a zpřehlednění prostoru, který se nachází na poměrně stísněném a svažitém místě. Zároveň zde byla snaha o nejen vhodné vyřešení a umístění požadovaných provozů, ale také o jejich plynulé a bezkonfliktní navázání na jejich bezprostřední okolí a vytvoření příjemného a klidného místa pro odpočinek návštěvníků hřbitova

Návrh smuteční obřadní síně je navržen s ohledem na důstojnost, klid a pohodlí v náročných chvílích ztráty. Stavba, jakožto prostor pro vyjádření posledních poct zesnulým, byla koncipována s důrazem na estetiku, funkčnost a respekt k emocím, které tuto chvíli provázejí.

Architektonický návrh zdůrazňuje klidnou a uklidňující atmosféru prostřednictvím přirozeného světla, klidných barev a optimální akustiky. Vstupní hala vytváří dojem otevřenosti a přívětivosti, zatímco hlavní sál spojuje minimalismus s přírodními materiály, což vytváří prostor vhodný pro různé kulturní a náboženské tradice.

 

Dispozice obřadní síně byla pečlivě navržena tak, aby poskytovala dostatek prostoru pro smuteční obřady, setkání a vzpomínání. Při návrhu jsme kladli důraz na flexibilitu prostoru, která umožňuje přizpůsobení se různým potřebám a tradicím rodin.

Stavba je umístěna severním směrem u hlavního vstupu a rozdělena na dva samostatné funkční celky propojené závětřím na jehož konci se rozkládá prostor klidové, tzv. „rajské“ zahrady.

Pravá část se závětřím může být postavena samostatně, jako zázemí pro hrobníka a toalety pro návštěvníky.

Levá část je pak samotná smuteční síň, tvořena prostorem pro návštěvníky a zázemí. Zázemí, směřující k místní komunikaci na západ, umožňuje jednoduchý příjezd pohřební služby s rakví a diskrétní přenos do budovy, minimalizující rušivý vliv na provoz hřbitova.

Místnost pro rakev je v centrální zadní částí. Zboku tak navazuje místnost pro rozloučení rodiny a z druhého boku místnost pro  správce, řečníka, hudebníky. Prostor pro rakev je umístěn na kolejnicích, tak aby mohl být plynule a bezhlučně přesunut na katafalk resp. po obřadu a odvozu na kremaci odsunut zpět do zázemí.

Zásadním prvkem návrhu je průsvitná rolovací příčka mezi zázemím a síní. Tato přepážka umožňuje promítání diskrétní světelné kulisy nad rakví nebo zpětné projekce vzpomínek na zemřelého, dodávající obřadům hloubku a intimitu. Trojúhelníkový světlík nad rakví dále podtrhuje atmosféru vzdušnosti a vytváří dojem důležitého středobodu.

Celý prostor smuteční síně, jejíž architektonický tvar vychází ze symbolu krystalu se snaží působit vzdušně a zároveň vytvářet středobod v okolí rakve.

Tento dojem by měl být umocněn trojúhelníkovým světlíkem nad rakví.

Prostor smuteční síně je přirozeně propojen se zelenou „rajskou“ zahradou, oddělenou diskrétní dělící stěnou. Velká prosklená okna nejen propouštějí dostatek přírodního světla, ale také nabízí pohled na přírodu, která podtrhuje klid a mír tohoto posvátného místa. Zahrada, doplněná o přírodní vodní prvek a bezúdržbový „žlab“ na dešťovou vodu, přináší estetiku, která si zachovává svou krásu i v proměnlivých podmínkách.

TOPlist