WMA architects

Rodinný dům v Opavě

URBANISMUS
Stavba se nachází ve městě Opava. Řešený pozemek se rozkládá na jižním okraji města. Pozemek je součástí rozvojového území pro výstavbu rodinných domů. Na území se v současné době zpracovává projektová dokumentace pro provedení obslužné komunikace. Sítě k nově budovaným pozemkům jsou již provedeny.
Území bude přístupné po nově vybudované obslužné komunikaci, která bude napojena na bezejmenou slepou komunikaci napojenou na ulici Hradeckou. V území nyní začíná postupný prodej, projekce a výstavba nových rodinných domů.
Pozemek je ohraničen ze severní strany komunikací, z východní a západní strany navazují další stavební pozemky. Na jižní straně navazuje zemědělská půda, výhledově zde vznikne další zástavba rodinných domů. Pozemek je obdélníkového tvaru o rozměru zhruba 28×40 metrů, je svažitý, se sklonem k severovýchdu, o celkovém převýšení zhruba 2,3 metry. Přístup je zajištěn budoucí obslužnou komunikací na severní straně.
S ohledem na polohu a tvar stavebního pozemku je řešeno i vlastní umístění stavby. Dům je situován od uliční hranice 6 metrů, od sousedních parcel pro výstavbu domů 3,5 metrů tak, aby byla zachována stejná využitelnost sousedních pozemků, při dodržení totožných parametrů, tedy min. 7 metrů odstup mezi jednotlivými domy. Jižním směrem pak vzniká zahrada- odpočinková a privátní část pozemku.
Objem a tvar domu je navržen s ohledem na požadavky investora. Dům je dvoupodlažní s orientací obytných místností převážně na jih, rohové místnosti zároveň i na východ a západ. Hmota domu je tvořena dvěmi kvádry, kdy přízemní je větší, převážně o objem garáže a fitness zóny, na něm pak leží objem menšího kvádru nad centrální částí domu. Zastřešení je plochou střechou s konzolovými přesahy. Hlavní objem domu je podélný, orientovaný rovnoběžně s ulicí.

ARCHITEKTURA, HMOTA, PROVOZ

Zadáním bylo navrhnout moderní, jednoduchý dvoupatrový dům pro mladou rodinu, s nadstandartní náplní, tedy obývací pokoj s kucyhní, fitness zónou se saunou, dvěmi dětskými pokoji, ložnicí, pracovnou, garáží a technickým zázemím včetně koupelen.
Koncepce domu vychází z charakteru místa, terénu a orientace ke světovým stranám. Je postavena na jednoduchých lapidárních formách.
Dům je dvoupatrový. Návrh vychází z konceptu základního dvoupatrového kvádru, který je směrem na sever, do ulice plný, uzavřený. Směrem na jih, do zahrady se pak otevírá „vykousnutím“ hmot. Vznikají tak velké prosklené plochy, které jsou zaroveň stíněny vzniklými přesahy střech. V přízemí je pak hmota střechy také „vykousnutá“, vzniká tak střešní světlík, který však bude vyplněn posuvnými žaluziemi s možností úplného odsunutí. Základní hmota je v bílé barvě, zapuštěné plochy jsou prosklené, doplněné o plochy s kamennými obklady.
Vstup do domu je umístěn v přízemí, v centrální části. Odsud je přímo přístupná garáž nebo druhým směrem centrální hala, ze které je přístupno po schodišti 2. nadzemní podlaží, sociální a technické zázemí domu a hlavní společenská část domu- obývací prostor s kuchyní a jídelnou, skrytým vstupem v kuchyni pak fitness zóna s vlastní koupelnou a saunou. Společenská část i fitness jsou maximálně propojeny prosklenými plochami s venkovní terasou a zahradou s navazujícím bazénem. Terasa je krytá odsuvnými žaluziemi a screeningovými roletami.
Druhé nadzemní podlaží je přístupné z centrální haly po schodišti. Odsud jsou přímo přístupné dva dětské pokoje, malá pracovna a hlavní koupelna. Přes šatnu je pak přístupná ložnice rodičů s vlastní malou koupelnou. Všechny ložnice a pracovna mají vstup na venkovní terasu krytou přesahem střechy.

KONSTRUKČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Konstrukčně se jedná o zděný dovojtrakt doplněný o nosné ocelové sloupy. Obvodové konstrukce jsou uvažovány z keramických tvárnic o tlouštce 300 mm (např. HELUZ, POROTHERM), doplněné o středovou nosnou stěnu tl. 300mm. Stropní konstrukce budou monolitické železobetonové. Střechy budou ploché, jednoplášťové, shora zateplené. Zateplení zdiva bude kontaktní z minerální vaty a v místech meziokenních pilířů jako odvětrávaná fasáda s obkladem z velkoformátových desek imitujících kámen.
Jako povrchová úprava je použita omítka v bílé barvě. Meziokenní pilíře budou obloženy velkoformátovými deskami imitujícími kámen – pískovec, případně jiného materiálu světlého odstínu. Ze stejného materiálu budou provedeny venkovní zpevněné plochy a terasy včetně vjezdových ploch. Okna budou bezrámová hliníková ve světle šedé metalické barvě RAL 9006. Ve stejné barvě budou ostatní vnější výplně otvorů jako vstupní dveře a garážová vrata. Dům bude stíněn systémem skrytých venkovních rolet a nad terasou hliníkovými lamelami.
Venkovní bazén bude od firmy Desjoyaux o velikosti 4×9 metrů, zastřešení nízké, od firmy Alukov typ Azure Flat.
U vjezdu na pozemek, v severozápadním rohu, bude jako součást oplocení proveden přístřešek pro umístění popelnic a dřeva do krbu.
Oplocení z uliční strany bude provedeno ze zděných pilířů v bílé omítce alternativně z bílého pohledového betonu. Mezi pilíři bude plná výplň z hliníkových panelů v barvě oken, ze kterých bude provedena branka a brána. Východní část výplně bude z ocelové pozinované pásoviny. Oplocení z jižní strany bude provedeno jako zděné v bílé omítce alternativně z bílého betonu. Oplocení na východě a západě bude z pozinkovaného 3D pletiva za betonové zídce, vyrovnávající terén, tak, aby byla větší část pozemku srovnána do roviny.
Dům bude napojen na místní sítě infrastruktury a to na elektřinu, vodu a kanalizaci. Vytápění se předpokládá tepelným čerpadlem voda vzduch s invertorem, podlahovým vytápěním a s možností chlazení v letních měsících. V domě bude instalováno nucené větrání s pasivní rekuperací a dále průhledová krbová vložka na dřevo. Také zde bude systém centrálního vysavače. Celý dům bude ovládán inteligentním systémem řízení.

TOPlist