WMA architects

Rodinný dům v Kylešovicích

Stavba se nachází ve městě Opava, v jižní periferii města. Tato lokalita je určena pro rozvoj bydlení, v posledních letech se zde staví nové rodinné a řadové domy. Pozemek se nachází v mírném jižním svahu, s komunikací na jižní straně. Pozemek má nepravidelný lichoběžníkový tvar o výměře 740 m2. Přístup je z jihu z obslužné jednosměrné cesty.

Dům je situován v centrální části pozemku. Osazení domu bylo navrženo s ohledem na přístup, na využití  západní části pozemku, na zahradu a také na odstupy od budoucí zástavby. Dům se otevírá k západu, k zahradě. Z této strany je umístěn i hlavní vstup do domu.Objem a tvar domu byl navržen s ohledem na požadavky investora, kdy měl být co nejkompatknější, nejefektivněji a co nejjednodušeji využitý prostor. Dům je tvořen dvoupodlažním kompaktním kvádrem.  Tvar domu vychází z konceptu jednoduché, technicky nenáročné stavby z tradičních technologií. Dům je logicky otevřen na západní stranu- slunce a zahrada. Kubus domu je z bílé fasády, okna jsou převážně sdružená a vytvářejí odlehčení domu. Mezi okny je obklad ze dřeva, okna jsou také dřevěná. Koncepce domu vychází z charakteru místa, příměstský prostor, blízkost extravilánu, jednoduchá, nenápadná a funkční architektura v přírodním rámci.

Jednotlivé funkce domu jsou řazeny v logickém provozním sledu od vstupní haly hvězdicovitě. Vstup do domu je ze západní strany, do středu domu. Odtud je vstup centrální halou do obytné části, sociálního zázemí, technické části, pracovny a schodištěm do klidové části domu. V 2.np je umístěna centrální chodba, odkud jsou přístupné ložnice a sociální zařízení.

Jedná se o zděný podélný dvojtrakt z keramického zdiva. Obvodové stěny jsou navrženy ze superizolačních keramických tvarovek Porotherm 44, bez zateplení. Stropní konstrukce je skládaná, Miako. Střecha je plochá s tepelnou izolací ze spádových polystyrenových klínů z hydroizolační PVC folií. Okna jsou dřevěná s izolačními trojskly, na západní straně doplněny o skryté venkovní žaluzie. Vytápění objektu je plynovým kondenzačním kotlem a kombinovaným  topením, podlahovým a radiátory. V budoucnu je plánováno rozšíření o kryté stání a zastřešení terasy. Terasa bude vymezena dřevěnými rámy, které jsou nosné pro stínění- baldachýny. Přístřešek pro auta bude také dřevěné konstrukce, s plnou střechou. Ve styku s domem bude střecha průhledná, polykarbonátová.

TOPlist