WMA architects

Rekonstrukce rodinného domu v Kravařích

Dům se nachází v klidné části obce Kravaře, okres Opava. Parcela je cca 1200mvelká s příjezdovou komunikací na jižní straně. Původní objekt je umístěn cca 5metrů od komunikace a 1metr od hranice parcely na západní straně. Ze severní a východní strany navazuje zahrada.

Původní dům byl postaven v 50. letech. Jednalo se o dvoupatrovou část, se sedlovou polovalbovou střechou a částečeným podsklepením. V 80. letech proběhla necitlivá dvoupatrová přístavba s plochou střechou, ze severní strany.

Záměr rekonstrukce bylo vytvořit moderní bydlení pro jednu rodinu za minimální náklady, respektive s minimálními zásahy do stávajícího objektu. Původní stavba byla dispozičně naprosto nevyhovující a předimenzovaná.

Koncept řešení vychází ze dvou hmot, které tvoří dům. Starší část tvoří vstup, vnitřní komunikace, sociální a technické zázemí a ložnice, materiálově je tato hmota oddělěna bílou omítkou. Novější hmota tvoří společenskou část- obývací pokoj, kuchyně, jídelna a galerie. Vzhledem ke špatné využitelnosti původní dispozice a množštví malých pokojů, jsme se rozhodli v této části objektu vybourat strop nad 1np v polovině plochy. Tím  i relativně malá společenská část získává velkorysý charakter. Tento prostor se zároveň otevírá do zahrady, dochází tak k logickému propojení s exteriérem. Teréními úpravami se vytvořila terasa, navazující na obývací prostor. Jediné úskalí bylo s kvalitním prosluněním prostor vzhledem k orientaci na sever. Z východní a severní strany jsme vytvořili velké rohové okno, tak aby prostor absorboval ranní slunce. Ve stropě jsme provedli střešní světlík, kterým v průběhu dne prochází sluneční svit. Ze západní strany je pod stropem pásové okno. Těmito proskleními jsme dosáhli zajímmavého efektu proměnlivé barevnosti a intenzity proslunění v průběhu celého dne. Zároveň se v létě severní obývací prostor tolik nepřehřívá.  Tato hmota je obložena modřínovým obkladem.

Nově se dostavělo pouze závětří. Jedná se o lehkou dřevěnou konstrukci s modřínovým obkladem.

Rekonstrukce proběhla v období dvou let za použití standartních stavebních materiálů a technologií, v podstatě svépomocí.

 

 

TOPlist