WMA architects

Přístavba ZUŠ v Opavě

Zadáním bylo navrhnout přístavbu základní umělecké školy – výtvarný obor. Přístavba by měla být umístěna ve dvorní části stávající ZUŠ v Opavě ve Dvořákových sadech v Opavě. Minimální požadavky na přístavbu je 5 výtvarných učeben, výstavní prostory, sborovna,  technické a sociální zázemí.

Stávající budova ZUŠ je umístěna na celou šířku parcely, otevřena směrem do Dvořákových sadů. Jedná se o dvoutraktovou zděnou stavbu se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím se sedlovou střechou. Stavba byla navržena Eduardem Labitzkým jako obecná škola. Učebny jsou orientovány jak do parkové tak do dvorní strany. Dvůr je lemován plotovou zdí, kterou realizoval architekt Jan Benetka z Ostravy v roce 1967 jako spolupráci s Vladimírem Kýnem a Jaroslavou Lukešovou při úpravě prostranství pro umístění sochy Petra Bezruče.

 

Návrh je koncipován tak, aby i při velkých provozních požadavcích nebyla stávající škola objemově degradována a přístavba jí hmotově nekonkurovala. Je navržena  jednotraktová třípodlažní stavba umístěna rovnoběžně se stávající školou, propojena sníženým přízemním objemem s čtvrtým podlažím podzemním. V jižním rohu pozemku je zachován stávající vjezd na pozemek. Je tak vytvořen dostatečný odstup od okolních budov a jsou zachovány tři parkovací stání. Doporučujeme však nevyužívat pro parkování, ale vytvořit zde malou zahradu, např. zatravňovací dlažbu, strom a lavičky pro žáky či učitele.  Umístěním stavby přirozeně zahušťujeme centrum města a podporujeme průhledovou osu směrem k Evangelickému kostelu.

Hmota přístavby tvoří subtilní kvádr členěný přízemním parterem, který je kopií stávajícího oplocení. Jedná se o betonovou zeď s reliéfní výzdobou šestiúhelníky. Ty na některých místech tvoří okenní resp. prosvětlovací otvory. Navazující dvoupodlažní hmota je členěna v pravidelném rastru úzkých vysokých oken, evokující tzv. vysoký řád. Kompozičně jsou pak některé otvory propojeny, tvořící velká okna členící jednotný rastr vysokého řádu. Přístavba je vnitroblokový solitér. Vzhledem k velkému množství okenních otvorů tvoří transparentní budovu, nekonkurující okolní masivní historické zástavbě.

Jako materiál fasády byla zvolena bílá lícová cihla. Tento materiál svým malým měřítkem dále zjemňuje stavbu, zároveň je nadčasový a nepodléhá degradaci jako omítka. Okna budou doplněna skrytými venkovními žaluziemi. Výstavní hala je prosvětlena čtveřicí střešních světlíků. Střecha parteru i přístavby je plochá se souvrstvím extenzivní výsadby tzv. „zelená střecha“.

TOPlist