WMA architects

Přístavba a nástavba mateřské školy v Kravařích

Jedná se o rekonstrukci objektu stávajícího úřadu práce ležícího v areálu MŠ Petra z Kravař, jež původně dle plánů z roku 1978 sloužil jako kuchyň pro školku. Kuchyň byla v roce 2000 přestavěna do současné podoby. V dalších budovách areálu se nachází dohromady pět oddělení mateřské školy a kotelna.
Požadavkem bylo navrhnout do objektu další dvě oddělení MŠ. ¨Pro toto rozšíření je nutno vymezit 10 nových krátkodobých parkovacích stání
Řešený objekt je přízemní nepodsklepená budova v systému železobetobnového skeletu MS-OB, se sloupy v modulu 6,0×4,8 m. Proti působení vodorovných sil je konstukce doplněna dvěma ztužujícími k sobě kolmými železobetonovými stěnami. Světlá výška v objektu je 2,97 m.
Vzhledem k tomu, že půdorysný rozměr pavilonu je pro dané využití poměrně malý, rozhodli jsme se, že maximum plochy využijeme pro pobytový prostor dětí a nové schodiště s výtahem přistavíme mimo objekt, avšak v přímé návaznosti a vytvoříme tak vstupní prostor i pro stávající 2 oddělení školky. Vstup do nové části a zároveň i zásobování bude z východní strany komplexu.
Stavební úpravy budou tvořeny nástavbou stávajícího přízemního objektu a přístavbou schodiště s výtahem. Hmota nástavby bude mít charakter navazujících objektů, tedy obdélníková stavba s valbovou střechou. Přístavba vstupu bude tvořena přístřeškem s trojramenným schodištěm a výtahem v parametrech ZTP.
Samotná řešená stavba bude mít zachovaný skeletový nosný systém včetně ztužujících železobetonových stěn. Vnitřní dispozice se však kompletně změní. Vznikne zde šatna ze které je přístupna koupelna s wc a sprchou dětí, zázemí personálu a hlavní pobytový prostor dětí. Ten je volně členěn na herní kouty, pracovní prostor, a pro odpočinek. Zázemí zaměstnanců je tvořeno spojovací chodbou se stávajícím provozem školky, ze které je přístupná šatna s wc personálu, úklidová komora a přípravna jídla.
Nástavba bude mít totožnou dispozici, avšak navíc je možnost vstupu na střešní terasu, která bude mít charakter venkovní herny.
Vzhledem k tomu, že je celý komplex staveb příliš různorodý a nečitelný, snažíme se formu řešené stavby zjednodušit. Celé hmotě dominují velká čtvercová okna v pravidelném rastru. Ty jsou umístěna tak, že tvoří nízký „sedací“ parapet a optické propojení s exterierem i pro děti. Zabezpečení je fixními okenicemi a uzamykatelnými křídly.
Stavba bude obložena cihelnými pásky ve světlé barvě. Vzhledem k historicky hojnému používání lícových cihel na veřejných budovách v Kravařích, se jedná o určitou parafrázi a provedení kvalitní a trvanlivé fasády objektu veřejné vybavenosti města. Přístavba schodiště a výtahu je koncipována jako venkovní prostor. Bude obložena z cihelných pásků avšak prosvětlovací otvory severním, jižním a východním směrem budou vyzděny z lícových cihel s mezerami, tvořící tak polotransparentní vnější prostory. Střecha je plechová, stejně jako ostění oken a vnější skryté žaluzie a skryté okapy. Okna jsou dřevěná s bezpečnostními trojskly. Okna na wc jsou opatřeny mléčným sklem tak, aby nebylo možné vidět dovnitř. Objekt bude vytápěn stávajícím plynovým kotlem v kotelně pro celý komplex. Topení však bude teplovodní podlahové, pro větší komfort dětí. Bude také provedeno nucené větrání s rekuperací.
Na stavbu školky navazuje objekt kotelny. Její střecha bude opravena a bude na ní vybudována střešní terasa pro pobyt dětí. Zároveň se díky přístavbě schodiště může provést jedno rameno schodiště pod úroveň stávajícího terénu a zpřístupnit tak skladovací prostory v objektu kotelny. Celá fasáda bude opláštěná modřínovými hranoly v různých výškách.
V místech západního atria vznikne prostor pro dřevěnou palubu – prosor pro venkovní hernu dětí. Nově se také využije pro hřiště severní část pozemku školky.

TOPlist