WMA architects

Pension pro seniory

Objekt v Sušilově ulici, tzv. Franciscaneum, byl postaven pro potřeby

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v roce 1930. Budova

je pojednána v duchu barokních forem. Základem je tvar objektu písmene

H, s jednolodní kaplí, připojenou v ose hlavního křídla, ze strany dvora a v

oblouku jednopodlažní arkády propojeny s krajními křídly budovy.

Dispozice byla původně určena pro požadavky ošetřovatelské školy,

internátu a ubikace pro sestry zaměstnané v nemocnici. 1944 při náletu

zničena kaple a část křídla. 1945, 1975 opravy. 1948 zestátněno. 1960

musely řádové sestry opustit práci v nemocnici. Následně jako domov pro

lékaře a zdravotní sestry. V 90. ledech v restitucích navráceno. Před

rekonstrukcí byla v prostorách lůžková část plicního oddělení a LDN Slezské

nemocnice v Opavě. Předmětem zadání byly stavební úpravy západního

křídla a zhruba poloviny hlavního křídla 2.NP, 3. NP a vstupu do západního

křídla objektu. Zadáním bylo nahradit současný provoz na provoz domova

pro seniory. Vzniklo zde 26 jedno a dvojlůžkových pokojů s bezbariérovými

koupelnami. Návrh se i přes veškeré komplikace snažil navrátit prostorům

Genius Loci. Veškeré podlahy a výplně dveří jsou nové, schodiště a zábradlí

se repasovalo, prostor se vyčistil od různých konstrukcí ze 70. let. Podařilo se

otevřít a propojit schodišťový prostor i za cenu vyšších nákladů na přísné

požární požadavky na únikové cesty atd.

TOPlist