WMA architects

Novostavba tělocvičny v Kravřích

Zadáním bylo navrhnout novou tělocvičnu se zázemím do míst stávající nevyhovující tělocvičny, v areálu základní školy v Kravařích. Současná tělocvična nevyhovuje provozním ani technickým požadavkům.

Požadavky na novou tělocvičnu byly:

– rozměr hřiště 20×40 m + 2 m odstupy, tedy hrací plocha 44x24m

– propojení se stávající školou

– tribuny pro návštěvníky 100-200 osob

– šatny min. 6x, klubovna, další nutné zázemí( např. ošetřovna atd…)

– parkovací plochy

 

Provozní schéma :

Nová tělocvična bude tvořena halou o světlém rozměru 44×24 metrů a světlé výšce 8 metrů. Na halu navazuje ze severní a východní strany přízemní stavba zázemí. Propojení s budovou školy je mostem pomocí uzavřeného mostu ve 2.NP ze stávajícího schodišťového prostoru. Celá stavba bude usazena výškově v návaznosti na venkovní sportoviště (cca 1,4m pod úroveň přízemí školy). Díky tomuto rozdílu je možný bezbariérový přístup na horní plochy tribun a logický pohyb po tribunách shora dolů. Zároveň je možné, aby žáci šli z šaten na venkovní sportoviště v jedné výškové úrovni.

Vstupní prostor do tělocvičny je z východní strany, bezbariérově na úrovni terénu. Zde je umístěna vstupní hala s recepcí a přímou vazbou na tribuny. Vstup na tribuny je na jejich horní ploše, následně klesají na úroveň hrací plochy. Hrací plocha je umístěna o 1,4 m níže, v přímé výškové vazbě na venkovní sportoviště. Tribuny mají kapacitu 132 míst k sezení a 64 míst ke stání (celkem 196 návštěvníků).

Ze vstupní haly je jižním směrem přístupná klubovna s kuchyňkou a toalety pro návštěvníky. Severním směrem je přístupné zázemí pro sportovce. Před vstupem k šatnám je umístěná čistící zóna pro přezutí – špinavá/čistá zóna, s uzamykatelnými skříňkami pro obuv. Chodbou navazuje dvojice šaten pro sportovce a dvojice šaten pro učitele včetně ošetřovny. Na konci chodby, v severovýchodním rohu stavby zázemí, je spojovací hala se schodištěm k mostu a propojením s budovou školy. Stavba zázemí dále pokračuje západním směrem po schodišti na úroveň hrací plochy. Zde navazuje čtveřice šaten včetně dvou bezbariérových, technická a úklidová místnost. Chodba pro vstup do šaten zároveň slouží pro vstup sportovců na hrací plochu a na venkovní sportoviště. Vstup do bezbariérových šaten je po terénu kolem tělocvičny a vstupem z venkovních sportovišť.

Samotná sportovní hala je doplněna o nářaďovny a multimediální (komentátorskou) místnost.

Ze severní strany je možný vstup na západní část střechy zázemí, která tvoří terasu- tribunu, pro venkovní sportoviště.

 

Konstrukční, stavební, materiálové a technologické řešení:

Vzhledem k umístění tělocvičny v zastavěném území s omezenými prostorovými přístupy ke stavbě, je jako nosný systém stavby zvolena ocelová konstrukce. To umožňuje dopravu menších segmentů, montovaných na místě.  Bude se jednat o ocelové příhradové vazníky a ocelové sloupy s požární odolností. Zároveň bude v místě tribun umístěn ocelový příhradový vazník přenášející zatížení střechy přes celou šířku tribun. Mostová konstrukce pro propojení školy a tělocvičny bude tvořená také ocelovými příhradovými vazníky. Jednopodlažní stavba zázemí bude provedena jako zděná dvoutraktová stavba.

Opláštění haly bude provedeno z jižní a severní strany ze sendvičových izolačních panelů s výplní z polyuretanové pěny. Z východní a západní strany bude opláštění ze speciálních masivních polykarbonátových panelů, z důvodu maximálního přirozeného prosvětlení. Tyto panely splňují požadované tepelně technické i mechanické požadavky pro použití ve sportovních halách. Jejich povrchová úprava je difuzní, tzn. při dosažení maximálního proslunění nepropouštějí přímý sluneční svit a neoslňují tak hrací plochu.

Stěny zázemí budou obloženy dřevěným modřínovým obkladem.

Stěny mostu budou provedeny ze speciálních masivních polykarbonátových panelů stejně jako dvě stěny haly.

Střecha haly bude z trapézového plechu s tepelnou izolací a povlakovou hydroizolační folií. Střecha zázemí bude částečně vegetační, částečně zde bude terasa a také umístění technologií stavby – vzduchotechnika.

Osvětlení je navrženo kombinací denního a umělého s důrazem na rovnoměrné osvětlení herní plochy. Průsvitné plochy fasády mohou být doplněny systémem vnitřního stínění např. screen rolety. Stavbu doporučujeme vytápět pomocí podlahového vytápění jak v samotné hale, tak i v zázemí. Jako zdroj by sloužil plyn.  Jedná se o uživatelsky i provozně nejkomfortnější variantu. Levnější alternativa vytápění samotné haly by pak byly stropní sálavé plynové panely. Celá stavba bude nuceně větraná s rekuperací tepla a dochlazováním přiváděného vzduchu v letních měsících. Dále je možno využít střechy pro umístění solárních fotovoltaických panelů např. pro ohřev TUV.

Interier haly bude tvořen stěnovými dřevěnými akustickými panely a sádrovláknitými stěnami. Podhled bude tvořen světelnými panely a minerálními akustickými panely.

TOPlist