WMA architects

Nové oplocení a rekonstrukce zahrady kostela sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku

koncepce návrhu:

– nutnost respektovat umístění oplocení –
– vyduté(konkávní) místa, odkazující na původní umístění kapliček křížové cesty doplněné o nové sochy křížové cesty
– odkaz na barokní tvary – konkávní křivka v půdorysném i pohledovém směru celého oplocení
– stejný princip i v detailu – každý prut je v křivce a sklopený k sobě
– vazba na křesťanskou symboliku – semkuté ruce k nebi, trnová koruna
– transparentnost- netvořit bariéru k baroknímu kostelu
– nekonkurovat, ale zároveň soudobě navázat tvarem
– jednoduchost, střídmost, subtilnost
– ocelová tyčovina 10×30 mm, grafitová kovářská barva
-podezdívka bude umístěna cca 50mm nad hranou vyššího terénua bude
tvořena prefabrikovanými železobetonovými prahy z vymývaného betonu

TOPlist