WMA architects

Nástavba multimediální učebny v ZŠ v Kobeřicích

Stavba je umístěná v obci Kobeřice, na severozápadním okraji obce. Jedná se o rozlehlou základní školu s přidruženou mateřskou školou. Celá stavba je tvořena několika objekty. Na jižní straně je umístěn přízemní objekt koteny a posilovny. Zadáním bylo provést nástavbu tohoto objektu. V nástavbě by měla být umístěna hudebna, dva učitelské kabinety a sociální zazemí pro příležitostné využití.

Vstup do hudebny je pro využití školy ze stávajícího provozu školy prodloužením chodby ve 2.NP. Toto propojení si vyžádá zbourání tělesa komínu. Komín bude nahrazen trojplášťovým nerezovým komínem. Provede se nástavba kopírující celou zastavěnou plochu kotelny. Nástavba bude mít světlou výšku 3,7 metru.
Propojení chodbou bude uzavřeno dveřmi z důvodu požární bezpečnosti. Na západní straně vzniknou dva kabinety a sklad pro potřeby hudebny. Východním směrem je přístupná samotná místnost hudebny. Její orientace je volena tak, aby měli žáci pracovní místo osvětlené primárně z levé strany. Vyučovací plocha s podiem a tabulí je tak umístěna na západní straně. Na východním konci budovy jsou pak umístěny toalety pro muže a pro ženy s předsíní s šatními skříňkami a druhým vstupem do nástavby. Ten je určen pro možné využití místnosti externě, například lidová škola umění, případně pro návštěvníky školních koncertů atd. Tyto dva oddělené vstupy umožňují lepší využití prosotru hlavně v přímém oddělení školního a externího využití prostor. Zároveň větší flexibilitu využití při vystoupení, např. výměna učinkujících a jejich zázemí-vazba se školou. Tento vstup je orientován do ulice, logicky a jasně vytváří vstup do budovy, zároveň tvoří závětří pro vstup do posilovny v 1.NP.
Tato nástavba si z architektonického hlediska vyžádá i nové provedení přístřešku pro kola.

Stavební řešení
Stavba kotelny je zděný objekt s nosnými obvodovými stěnami o tl. 400mm. Střešní konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových nosníků s výplní z železobetonových skořepinových desek. Tepelněizolační a hydroizolační vrstvy se ze stávající stropní konstrukce odstraní, provede se nový železobetonový věnec, na který se osadí nová stropní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových panelů spirol. Stěny se vyzdí ze zdiva tl. 300mm a provede se nová střešní konstrukce z prefabrikovaných železobetonových panelů spirol. Střecha se provede jako jedoplášťová s vnitřními svody. Nad podiem bude střešní světlík.
Celý objekt se zateplí minerální vatou a provede se odvětrávaná fasáda s vnější vrstvou z modřínových hranolů různých průřezů tak, že bude svým kladením parafrázovat klaviaturu. Přístavba prostoru venkovního schodiště bude z ocelových profilů s lehkou střechou a bez plných obvodových stěn. Vznikne tak lehký, krytý venkovní prostor, opláštěný také dřevěným obkladem s více mezerami. Tato přístavba tak bude částečně transparentní. Přístřešek pro kola bude z ocelových profilů opláštený perforovaným plechem.

 

TOPlist