WMA architects

Dům v Beskydech

Pozemek se nachází na kraji obce, na severním svahu vrcholu Smrček, hraničící s CHKO Beskydy. Z místa je výhled do údolí s obcí a na masiv Ondřejníku s vrcholem Skalkou. Zástavba je zde roztroušená. Pozemek se nachází 680 metrů nad mořem, je tvořen celkem pěti parcelami o celkové ploše 1500m² a je svažitý směrem k severu s převýšením téměř 14 metrů. Dům je situován v centrální části pozemku. Osazení domu bylo navrženo s ohledem na oslunění domu, převládajícího směru větru, průběhu terénu a výhledu.

Objem a tvar domu vychází z konceptu jednopodlažního domu s nadstandardní výškou obývacího prostoru. V západní části pozemku je umístěn rybník cca 50×18 metrů velký.  U příjezdové komunikace se nachází původní sklep, který je obnoven

Tvar domu vychází z obdélníku, který je umístěn ve směru větru tak, aby byl povětrnosti co nejmenší překážkou. Obdélník je z jižní strany „vykousnut“ o prostor vstupu a kryté terasy. Tím je dlouhá hmota opticky dělěna na tři funkční celky. Technickou, obytnou a klidovou část. Střecha je pultová, uzavírá se tak ze severu a otevírá k jihu. Zároveň je však vyvýšená nad obytnou částí, kde tak vzniká vyšší a exkluzivnější prostor. Zároveň tak dům netvoří vždy přítomnému větru překážku, a hmota tímto tvarováním reaguje i na okolní kopce.

TOPlist